Kontaktinformasjon

Bjørnstadfeltet Borettslag
3077 Sande

Leder:
Sverre Rakkenes.
Bjørnstadveien 57, Tlf: 482 24 402

Nestleder:
Halvar Karlsen
Bjørnstadveien 45, Tlf: 920 13 823

Sekretær:
Erik Bogsveen
Bjørnstadveien 51. Tlf 920 23 570

Styremedlem/kasserer:
Baiba Paruma
Bjørnstadveien 69, Tlf:

Styremedlem/hms:
Sebastian Bech
Bjørnstadveien 77, Tlf: 984 61 201

E-post til styret:
sverre@rakkenes.org


Beboere i BBL kan registere seg på vår facebookside
https://www.facebook.com/groups/276005066334161


Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter