Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Artikler fra april 2015

Utbygging Løkkatoppen

Styret har diskutert den økte trafikkmengden som blir under utbygging og med 300 nye boenheter på Nye Løkkatoppen. Vi ønsker en ny vei med gang og sykkelsti fra det nye boligfeltet ned mot gamle prix. Det er planlagt en gang og sykkelvei allerede så da kan det også bygges vei. Dette blir en god løsn...

Les mer


Vårdugnad 2015

Det ble bestemt vårdugnad 9 - 10 mai på generalforsamlingen. Klokkeslett blir som vanlig fra 10:00 - 16:00 på lørdag og 12:00 - 16:00 på søndag.   Dugnadsliste: 1. Generell rydding og plukk av søppel ute. 2. Rydding i skråning mot bekk. 3. Rydd og vask av søppeldunker og renovasjonshus. ...

Les mer


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.