Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Tilsyn med fyringsanlegg.

 

Til beboere i Bjørnstadfeltet Brl.

Sande 8. september 2013

 

 

VEDR. ÅRETS TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Det var tydeligvis ikke alle som fikk med seg innholdet i varselet som ble delt ut til alle husstandene.

 

På baksiden av arket var det prisliste for arbeidet, samt pris for «stengt dør» eller ikke å ha meldt ønske om nytt tidspunkt.

 

5 leiligheter fikk 2. gangs varsel grunnet manglende tilbakemelding til feiervesenet.

Dette har noen økonomiske konsekvenser, siden vi blir belastet for dette på fakturaen.

Ekstrakostnad for borettslaget: 475.- x 5 = kr. 2.375.-.

Av 26 enheter utgjør dette 34% som ikke gav beskjed om forfall eller ønsket annen dato for tilsyn.

10 beboere fikk avvik.

Dette ble delt ut fredag 7. september, og det er frist på 30 dager for skriftlig tilbakemelding om fremdrift for retting av avvikene.

 

Minner om at det er den enkelte beboer som er ansvarlig for at dette gjennomføres, men borettslaget sender gjerne dette samlet fra hver enkelt dersom det legges i borettslagets postkasse eller på annen måte til leder som skanner disse for elektronisk sending på mail.

 

De som ønsker at borettslaget sender tilbakemeldingen, bes levere dette senest fredag 30. september på mail til sveneja@online.no, eller i borettslagets postkasse.

 

Borettslaget ber om at avvikene rettes før fyringssesongen setter i gang, slik at vi kan sove trygt om natta og vite at vi blir varslet i god tid før tragedien rammer oss.

 

Vi hadde pipebrann i rekke 2 i vinter grunnet feil bruk av ildsted, men denne gangen slukket det heldigvis av seg selv. - Det skjer ikke hver gang.

 

For styret

Sven Erik Jacobsen

Bjørnstadfeltet Brl.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.