Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Hva er på gang?

  Det er en del saker som er gjenganger på styremøter. Oppgradering av lekeplass er påkrevd. Støtsand er foreslått fjernet og erstattet med ferdigplen. Det legges støtmatter der det kreves f.eks under husker. Stokker i forkant av plassen fjernes så mesteparten kan klippes med stor gressklipper. Det er behov for flere leker. Forslag og ideer sendes styret. Kan lekamur pyntes med klatreplanter? Burde det vært en benk å sitte på?

  Vei foran garasjerekke 3 og 4 må senkes. Denne jobben må vi få en detaljert plan over slik att vi kan få pris fra gravefirmaer. Det følger også med en del drenering som er viktig for å lede vann bort fra hus. Borettslaget har okonomi til dette nå hvis ikke uforutsette ting dukker opp.

  Maling av rekke 4 og 5 bør gjøres i år. Det kreves en del planlegging og innkjøp. Vi håper denne jobben kan utføres på dugnad av beboerne. Vegger må først vaskes med kraftvask. Noen plasser må det skrapes og børstes. Vinduer og dører er viktig og må ikke overses. 

  Drenering foran hager er ett ønske på rekke 2, 4 og 5. Sviller fjernes foran rekke 2 og det legges plen inntil gjerder etter att det er lagt drenering. Grøft over vei lekeplass må utbedres da vann trenger under vei og lager bløte områder på plen. Mye av dette arbeide må settes bort men noe kan vi beboere bidra med.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.