Nyheter Minimer
25 Latest Articles

INFO TIL BEBOERNE I BBL-OKTOBER 2011

 

Siden siste generalforsamling på vårparten 2011 har det nye styret avholdt 2 møter: 9.juni og 7. oktober 2011. Sakene som styret har gått gjennom:

 

VALG AV NY FORMANN

Valgkomiteen ble satt til å finne en ny kandidat i stedet for Ragnar Åsrud. Fristen løp ut 24.juni. Siden det ble ingen framgang i saken blir det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste tida.

 

NY NETTSIDE

Bjørnstadfeltet Borettslag får ny hjemmeside: www.bjørnstadfeltet.no.

 

 

BRØYTING

Vi holder oss til den gamle ordningen, dvs. Hermansen kommer til å stå for den jobben den kommende vinteren også. Øyvind Sando påtok seg ansvaret som hovedkontakt med Hermansen.

 

 

SNEFANGERE PÅ GARASJER I ÅR

Det blir montert snefangere på 2 garasjerekker i år: på garasjerekkene 3 og 4. Forhåpentligvis før første snøen setter inn.

 

 

SNEKKER FØR VINTER

Snekker gjennomfører befaring inkludert vannlekkasje i nr. 87.

 

 

DIVERSE

Styret minner på at enhver bruk av fellesareal til private formål skal avklares med styret via søknad.

 

Styret har diskutert det nye skiltet (plasseringen og høyden) som ble satt opp nesten ved innkjørselen til BBL for ikke lenge siden. Styret tar kontakt med kommunen for å undersøke saken.

 

 

Med vennlig hilsen

STYRET I BBL


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.