Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Snøfangere er montert på garasjerekke 3 og 4

Tømrer Øyvind Magnussen tok oppdraget på strak arm og monterte snøfangere på garasjerekke 3 og 4 da Blikkenslager Tommy Asbjørnsen måtte si fra seg jobben p.g.a. kapasitetsproblemer. Garasjerekke 3 og 4 er ekstra problematisk på vinterstid fordi veien skrår mot garasjer. Det er ønskelig å senke veien på sikt. Det vil bli montert snøfangere på garasjerekke 1 og 2 så fort budsjettet tilater det.

Vi takker Øyvind for god service på kort varsel.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.