Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Utbygging Løkkatoppen

Styret har diskutert den økte trafikkmengden som blir under utbygging og med 300 nye boenheter på Nye Løkkatoppen. Vi ønsker en ny vei med gang og sykkelsti fra det nye boligfeltet ned mot gamle prix. Det er planlagt en gang og sykkelvei allerede så da kan det også bygges vei. Dette blir en god løsning for barn som skal på Selvik Skole i fremtiden.

Det er satt ned en komite som skal fremme vår sak ovenfor kommunen. Den består av Øyvind Sando, Torgeir Skogsrud og Grete Bilden.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.