Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Renovasjon og snø?

Fra: Marte Brændsrud [mailto:Marte.Braendsrud@rfd.no]
Sendt: 14. januar 2016 14:12
Emne: Snø gjør det vanskelig å tømme containerne for avfall - husk å måke

Hei! Vi har en oppfordring til skoler, barnehager, borettslag og sameier som har containere som avfallsløsning. Fint om informasjonen under videresendes til de det gjelder. Takk!

Det har kommet mye snø i Drammensregionen. Snø og is kan gjøre det vanskelig å tømme containerne som står ute. Husk å måke og strø inntil og rundt containerne, slik at den kan bli satt trygt ned igjen etter tømming. Det er viktig å børste av snøen som ligger på lokket før renovasjonsbilen kommer. For at renovatørene skal få tømt avfallet og ha mulighet for å rekke sine tømmeruter, ber vi om at dere også måker fra veien der renovasjonsbilen stopper og helt fram til avfallscontainerne.

Vennlig hilsen

Marte K. Brændsrud

Kommunikasjonsrådgiver Mobil: 988 17 447

marte.braendsrud@rfd.no

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
Nedre Torggate 18A, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen Telefon: 32 04 97 00|
www.rfd.no| Facebook 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.