Nyheter Minimer
25 Latest Articles

INFO TIL BEBOERNE I BBL – JANUAR 2012

GODT NYTT ÅR!

Siden siste INFO i oktober har styret avholdt 3 møter: 28. oktober 2011, 16. desember 2011 og 23. januar 2012. De viktigste sakene styret har gått gjennom:

 BUDSJETT (forslag til driftsbudsjett for året 2012)

Styret godkjenner forslaget og husleieøkning på 4% fra 1. januar 2012.

GENERALFORSAMLING

Dato er satt til 11. april 2012, kl. 19.30. Fristen for forslag til generalforsamling er 24. februar da styret må ha rimelig tid til å behandle sakene og komme med en uttalelse.

VALG AV NY FORMANN

Svein Erik Jacobsen, Bjørnstadveien 55, er ny formann i Bjørnstadfeltet Borettslag.

SKOLEBUSS TIL BORETTSLAGET

Skolebussen er stanset inntil videre grunnet store utgifter på skadesiden. Vi har ikke tilfredsstillende snuplass, i følge UNIBUSS. Styret går i dialog med dem.

INNFØRING AV DUGNADSPENGER PÅ NYTT

Styret lager regelverk for det. Nærmere informasjon når  regelverket er på plass.

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET AV STYRET

Disse skal alltid leveres skriftlig, med dato og underskrift. Annet skal avvises da det lett kan lage unødig støy når ingen vil vedkjenne seg saken i ettertid.

HUSDYRHOLD

Det sendes ut et skriv fra styret til alle beboerne om husdyrhold.

DIVERSE

Ny andelseier i 87, Kjetil Kullerud, overtar leiligheten den 1. mars 2012.01.26

                                                                             Mvh STYRET I BBL


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.