Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Høring - nye veinavn på Løkkatoppen,


Vi ønsker innbyggernes mening om forslag til nye veinavn på Løkkatoppen.

Reguleringsplan for Løkkatoppen ble vedtatt 28.02.2017. Planområdet ligger i Bjørnstadfeltet ca. 3,5 km sørøst for Sande sentrum.

Boligfeltet vil ha behov for tre nye veinavn. Det foreligger tre forslag:
1. Løkkaveien
2. Øvre Bjørndalsvei
3. Nedre Bjørndalsvei

Endelig veinavn vil bli vedtatt i hovedutvalg for kultur og oppvekst 27. november.

Merknader til forslagene må være mottatt i kommunen senest 3. november. Disse kan sendes til postmottak@sande-ve.kommune.no eller Sande kommune, Postboks 300, 3071 Sande i Vestfold.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.