1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Styremøte 27 Februar 2020

Årsmøte 31. mars på Selvik skole   Innkommende forslag: Det var ved fristens slutt ikke mottatt noen innkommende forslag fra beboere   Styret har forslag om ny farge på hus og gjerder i bortslaget, som vil bli tatt opp på årsmøtet.   I år har vi følgende på val...

Les mer


Syremøte 06 februar 2020

Referat fra styremøte 06.02.20 Sak 1 Generalforsamling Generalforsamling vil bli avholdt 31. mars. Innkommende forslag må være innlevert til styrets postkasse inne 26. februar.. I år er følgende på valg: Styremedlem/hms Styreleder Kasserer 3 varamedlemmer/valg...

Les mer


Syremøte 06 februar 2020

Referat fra styremøte 06.02.20 Sak 1 Generalforsamling Generalforsamling vil bli avholdt 31. mars. Innkommende forslag må være innlevert til styrets postkasse inne 26. februar.. I år er følgende på valg: Styremedlem/hms Styreleder Kasserer 3 varamedlemmer/valg...

Les mer


Informasjon fra styret desember 2019

  Avfallshåndtering Rfd skal ikke lenger kjøre avfall i Sande/Holmestrand kommune. Vesar vil begynne avfallshåndtering fra 01.01.2020. Som følge av dette vil eksisterende søppelcontainere erstattes med nye, vi vil også få egen beholder til plast.   Vesar operer med litt andre h...

Les mer


Styremøte september 2019

      Sak 1 Dugnad Følgene gjøremål er satt opp til årets høstdugnad 21-22 september   Kantklipping. Luking blomsterbed ned mot parkeringa. Egenkontrollskjema deles ut. Brøytepinner settes opp. Lyspærer på utelamper skal sk...

Les mer


Styremøte juni 2019

  Styremøte juni 2019. Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her.    Kun hovedstyret ble kalt inn på møtet. Sak1 arbeidskontrakter Styret har utarbeidet arbeidskontrakter for de som ønsker å jobbe for bo...

Les mer


Styremøte Mai 2019

Styremøte mai 2019 Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her   Sak 1 Egentkontroll HMS Det blir laget et skjema for å kartlegge sikkerheten i borettslaget. Når skjemaet er ferdig vil alle beboere bli bedt om å fylle ut og&n...

Les mer


Styremøte april 2019

Du er her: Fra styret     Styremøte april 2018 Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her. Sak 1 Skifte av styret Nytt styre er satt, papirer fylt ut og ...

Les mer