1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Styremøte april 2019

 

Styremøte april 2018

Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her.

Sak 1 Skifte av styret

Nytt styre er satt, papirer fylt ut og leveres til nbbo

 

Sak 2 styrehonorar

Styret har fordelt styrehonoraret.

 

Sak 3 møteplan

Styret har besluttet å avholde møter første torsdag hver måned. Dette for å gi en forutsigbarhet for både styret og beboere.

 

Sak 5 plenklipping og kantklipping sommeren 2019

Styret vil i år lyse ut stillingen som plen og kantklipper for sommeren 2019. Oppslag vil komme

 

Sak 7 Vårdugnad

Vi er i gang med å planlegge vårdugnaden denne vil bli avhold 11-12 mai. innvitasjon vil komme


Din kommentar

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

Hjemmeside