1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Styremøte Mai 2019

Styremøte mai 2019

Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her

 

Sak 1 Egentkontroll HMS

Det blir laget et skjema for å kartlegge sikkerheten i borettslaget. Når skjemaet er ferdig vil alle beboere bli bedt om å fylle ut og levere tilbake til styret.

 

Sak 3 Dugnad

I anledning dugnaden den 11. og 12. mai er det bestilt fyllmasse og maskiner for ferdigstilling av hengeroppstillingsplass.

Annet nødvendig innkjøp vil også bli tatt hånd om i forkant av dugnadshelgen.

Torgeir har tatt på seg matlagingsjobben til årets dugnad.

 

Sak 4 Hengere

Borettslagets tilhengere har ved flere anledninger blitt brukt over lenger periode, og av folk som ikke er beboere i borettslaget. Når hengeren blir lånt skal dette først godkjennes av et styremedlem, hengeren skal returneres og tømmes samme dag og hengeren skal kun brukes av beboere. Vi vil igjen begynne å låse hengerene for å unngå misbruk.

 

Sak 5 Parkering mellom rekkene

Det har vært mye parkering mellom rekkene den siste tiden, noe som er til hinder for barn og gående. Stopping mellom rekkene er kun for av og pålessing i en kort periode, og ikke for parkering. Her vil vi iverksette tiltak for å forhindre dette, blomsterkassene kommer også opp på dugnaden.

 

Sak 7 Plenklipping sommeren 2109

Vi har i år utlyst stillingen som plenklipper i bortslaget. Vi har fått inn flere søknader og stillingen vil bli besatt i nær fremtid.

 

Sak 8 Sommerfest

Årets sommerfest blir i år avholdt litt senere en vanlig. Datoen er satt til 10. august


Din kommentar

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

Hjemmeside