1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Styremøte juni 2019

 

Styremøte juni 2019. Styret er underlagt taushetsplikt og saker som berører enkeltbeboere vil ikke bli nevnt her.   

Kun hovedstyret ble kalt inn på møtet.

Sak1 arbeidskontrakter

Styret har utarbeidet arbeidskontrakter for de som ønsker å jobbe for borettslaget.


 

Sak2 hengere

Mye bruk av hengere uten avtale med styret, vi vil gå til innkjøp av nye låser til hengerne. Nøkkelen til hengerne vil bli låst inn i nøkkelboks som henges utenfor styrerommet. Styret må kontaktes for å få utlevert kode for opplåsning. Koden på nøkkelboksen vil bli skiftet jevnlig. Styret skal kontaktes for kode hver gang, selv om du vet koden fra forrige gang

Sak 3 bråk fra industriområde

Det er igjen tidvis mye bråk fra industriområdet. Mye høy musikk og bråk fra biler. Noe av lokalet er utleid til noen som driver med klargjøring av russebusser. Styret har vært i dialog med de som leier, uten at det har ført frem. Politiet har også blitt kontaktet.

Styret vil ta opp støyforurensningen med kommunen. Om ikke dette førerer frem og støyen ikke bedrer seg vil vi gå til politianmeldelse.


 

Sak 4 styrets tilgjengelighet i sommerferien

Etter ønske fra generalforsamlingen har styret satt opp en liste over hvilke styremedlemmer som vil være tilgjengelig i sommermånedene, om noe skulle oppstå og styret burde kontaktes. Vi foretrekker kontakt på sms dersom det ikke er en nødssituasjon.


 

Øyvind vil være tilgjengelig i uke 23-24 

Unn vil være tilgjengelig i uke 25-26

Stian vil være tilgjengelig i uke 27-28

Mads vil være tilgjengelig i uke 29-30 

Per Marius vil være tilgjengelig i uke 31-32

Ønsker gjerne sms fremfor personlig oppmøte eller oppringning


 

Sak 5 arbeid som skal utføres i sommer

Diverse maling osv. som skal utføres i løpet av sommeren er satt bort til beboere i laget. 

Alt arbeid skal være ferdig innen 5. august

Grunnet dårlig vær er ikke maling igangsatt enda.


 

Sak 6 HMS

Styret hadde innspill på enkeltpunkter på egenkontrollskjema. Dette blir ferdigstilt slik at vi får delt de ut og får de tilbakelevert  igjen før høstdugnaden.


 

Sak 7 hull i grusvei

Er en del hul i grusveien. Det vil bli fikset i løpet av nærmeste fremtid


 

Sak 8  


Din kommentar

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

Hjemmeside