1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Informasjon fra styret desember 2019

 

Avfallshåndtering

Rfd skal ikke lenger kjøre avfall i Sande/Holmestrand kommune. Vesar vil begynne avfallshåndtering fra 01.01.2020. Som følge av dette vil eksisterende søppelcontainere erstattes med nye, vi vil også få egen beholder til plast.

 

Vesar operer med litt andre hentetider.

  • Matavfall hentes hver uke

  • Restavfall hentes annenhver uke

  • Papp/papir og plast hentes hver 3 uke

  • Glass og metall hentes hver 6 uke

 

For å få plass til plastbeholder er vi nødt til å justere litt på størrelsen på søppelcontainerne, dette betyr at vi må bli flinkere til å kildesortere, noe vi tror blir lettere når vi får egen container til plast.

 

De som ikke har søppelsortering-system hjemme vil få dette av styret om det er ønskelig. Vi tar en opptelling på de som trenger dette.

 

 

Budsjett

Budsjettet for 2020 er landet og sendt til forretningsfører.

 

 

Forsikring

Borettslaget vil bytte byggforsikring fra IF til Gjensidige. Det vil bli omtrent samme vilkår som tidligere. Mer informasjon ang. forsikringen vil bli lagt under forsikring på hjemmesiden når dette er klart. Vi sparer nesten 60.000,- pr. år på bytte til Gjensidige!

 

 

Parkering

Husk at gjesteparkering er for gjester. Nå som vinteren har kommet er det ekstra viktig å sette bilene på plass, slik at bilen ikke står i veien for måkingen.

 

 

Julegrana

Julegrana er på plass, det ble dessverre ikke noen julegrantenning. Initiativtakerne var dessverre forhindret. Vi håper på å komme sterkere tilbake neste år

 

 

 


Din kommentar

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

Hjemmeside