1. Tekst Minimer

Her vil vi poste informasjon og et kort referat fra våre styremøter. Saker som omhandler enkeltbeboere vil ikke bli tatt med. Derfor vil det i enkelte referat bli utelat enkeltsaker.

FRA STYRET Minimer
25 Latest Articles

Syremøte 06 februar 2020

Referat fra styremøte 06.02.20
Sak 1 Generalforsamling
Generalforsamling vil bli avholdt 31. mars.
Innkommende forslag må være innlevert til styrets postkasse inne 26. februar..
I år er følgende på valg:
Styremedlem/hms
Styreleder
Kasserer
3 varamedlemmer/valgkomite.
Ikke på valg:
Nestleder
Sekretær
Sak 2 Avfallshåndtering.
Beboere må bli flinkere til å sortere. Det er kun husholdningsavfall som skal kastes i søppelcontainere I senere tid har restavfallet blitt fylt opp av søppelsekker med usortert avfall. Dette bør unngås. Avfall fra oppussing/storrydding må leveres på avfallstasjon.
Det er bestilt container til plast. Vi har purret på denne og den vil forhåpentligvis være på plass snart.
Beboere som har behov for det vil få utdelt 3 ekstra avfallscontainere for at kildesorteringen skal bli lettere. Noe leveringstid på disse også, vi melder i fra når de har kommet på plass.
Sak 3 Tv-Internett
Vår avtale med viken fiber er på vei til å gå ut. Vi har reforhandlet en ny 5 års avtale.
Den ny avtalen heter altibox 50, og denne pakken innebærer:
Ny Ultra HD-dekoder
Fiberbredbånd med 50/50 Mbps (i dag er standard 5/5 Mbps)
15 faste tv-kanaler + 5 poeng til valgfrie kanaler+ 50 timer opptak
Start forfra, spol/pause, Altibox-appen, leiefilm i Ultra HD.
Avtalen kan slik som i dag oppgraderes etter eget ønske.
Sak 4 Eventuelt
Trærne ned mot bekken begynner å bli veldig høye. De gir ikke lenger ønsket skjerming mot fabrikkområdet da slik det er i dag bare er stammene og ikke løvet som tar seg av skjermingen. Noen av trærne begynner også å bli en fare for bilene om det skulle bli uvær. Denne jobben vil bli utført over noe tid. Skjermingen vil i den første tiden oppleves som dårligere, men på sikt vil det bli en bedring i støyskjermingen.

Din kommentar

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

Hjemmeside