Nyttig

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i if skadeforsikring med polisenummer 3401441


Borettslagets forsikring dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Egenandelen ved skader som dekkes av bygningsforsikringen er kr. 6000.-

  • Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
  • For å begrense skadeomfanget ved en eventuell vannlekkasje, bør andelseier ha oversikt over hvor leilighetens stoppekraner er montert.
  • Borettslaget dekker ikke egenandelen til andelseiers hjemforsikring

Andelseier må dekke egenandelsen på kr. 6000.-

Hvis borettslagets forsikring blir gjort gjeldende, må andelseier dekke egenandelen ved:

  • Manglende oppfyllelse av vedlikeholdsplikten.
  • Ikke faglig / autorisert vedlikehold utbedring.
    Varmekabler.
  • Lekkasje fra egeninstallert bruksutstyr som oppvaskmaskin med tilknyttet utstyr og elektrisk bruksutstyr og lignende.
  • Uaktsomhet.

Det er å merke seg at andelseier har ansvar for et kontinuerlig og faglig/ autorisert vedlikehold av våtrom som bad, WC og kjøkken med installasjoner som vannledninger fra boligens stoppekran, toalett med cisterne og tappebatterier/kraner herunder renhold, vedlikehold/utskifting av sluk og rør til fellesrør.

Ved påførte vannskader/følgeskader som ikke dekkes av forsikringen og som skyldes andelseiers manglende vedlikehold, må andelseier svare for både totalkostnaden til utbedring av lekkasjeårsaker i egen bolig og følgeskaden i nabo bolig.

 

Generelt
 
I korthet kan man si at andelseeier betaler egenandelen ved skade på alt det innvendige i boligen som andelseier i henhold til borettslov og vedtekter har utskiftningsplikt og vedlikeholdsplikt for.

Ansvarsområde / grensesnitt - borettslaget / andelseier

Borettslagets vedlikeholdsansvar:
Frem til og med boligens stoppkran.

Andelseiers vedlikeholdsansvar:
Vannledninger med tilknyttet utstyr innenfor boligens stoppekran

Se borettslagets vedtekter for mere info.


Når skaden oppstår

Når skaden oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig

Når skaden eller lekkasjer oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Steng stoppekran og ta kontakt med styret eventuelt rørlegger ved behov. Prøv å kartlegg hva som er årsak til skaden og ta straks kontakt med:

NBBO Tlf: Sentralbord 32 21 15 00     E-postnbbo@nbbo.no

Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.

Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.

Ovennevnte innebærer at når skaden er meldt, vil forsikringsavdelingen/ forsikringsselskapet avhengig av skadetype og størrelse, rekvirere takstmann for besiktigelse. Skademeldinger og takstrapporter med skadeårsak og kostnadsoverslag, vil bli oversendt til borettslaget. Skademeldingene vil inneholde opplysninger om skaden vil bli erstattet av borettslagets huseierforsikring. Takstrapportene tar ikke standpunkt til erstatningsspørsmålet.