Nyttig

Renovasjon

Borettslaget har kildesortering. Papir, våtorganisk og restavfall. Ellers finnes ytterligere sortering av glass, metall.plastikk  ved Coop Prix på Selvik.  På Lersbrygga er det avfallsmottak for annet / store mengder avfall, og for avfall etter f.eks. oppussing.