Nyttig

Vedlikehold Bjørnstadfeltet Borettslag

Hva gjort:   Når: Firma:
       
Ny utgangsdør i nr 81, 85 og 87   1983  
Nye tak på rekke 1, 2 og 3.   1984 Sevjejordet AS
Ny utgangsdør i nr 73 og 79.   1984  
Nye gjerder. Lav type uten delevegger.   1985  
Alle vinduer og hagedører blir byttet   1986 Gravdahl AS
Alle rekker malt med herregårdshvit. Høstrød på vinduer og gjerder.   1986 Dugnad.
Tak rekke 4 og 5 blir byttet   1986 Gravdahl AS
Nye piper fra himling rekke 3        ca 1987 Selmer/furuholmen
Vannrør fra kom til rekke 4 og 5 byttes. ca 1988 Skahjem
Drenering og papp på hageside av halve rekke 2  ca 1992 Skahjem
Alle utgangsdører blir byttet ca 1992  
Nye rør i alle kloakkkommer ca 1988 Eilert Hansen
Nytt eget parabolanlegg ca 1990  
Ny kledning rekke 1 og 2 ca 1993  
Asfalt på gangveier   1998 Finsrud Asfalt AS
Nye hagegjerder på alle rekker   1996 Dugnad
Drenering og papp på mur,  hageside på hele rekke 1   1994 Skahjem
Vannrør fra kom til rekke 1 byttes.   1995 Skahjem
Kjøp av festet tomt fra Kalmoe. 360.000.-   1996 BBL/E.Ellingsen
Ny nedgravd strømtilknytning. Ny tilknytningsavgift betalt.   1995  
Nye boder på rekke 1, 2, 3 og endeleiligheter 4 og 5   1998 Glenne as
Nye tak rekke 4 og 5   1998 Glenne as
Utbygging av midtleiligheter rekke 4 og 5.   1998 Glenne as
Ny kledning rekke 4 og 5   1998 Glenne as
Tilknytning av kabeltv til Telenor ca 1998 Telenor 
Mur under gangparti rekke 1 og 2.   1999 Glenne as
Ny gressklipper. Husqverna 13 Bio   2000 Hagia
Ny kledning rekke 3   2000 Glenne as
Nytt hagegjerde på rekke 3   2000 Dugnad
Ute lys og strømuttak til motorvarmer   2000 Elreg
Nye vinduer sørvegg rekke 3   2000 Glenne as
Utfylling parkeringsplass   2000 E-18
Nye balkonger på alle rekker   2000 Glenne as
Nye utgravd lekeplass   2002 Bruserud/Dugnad
Nye postkassestativ   2002 Hof Fengsel/dugnad
Nye takstiger alle rekker   2002 Våleveien produkter AS
Snøfangere rekke 1 og 2   2002 Sverre Foss AS
Nye garasjer.   2006 Grimstadgarasjen
Strøm til garasjer.   2006 Bjørn Revetal (Abicon)
Asfalt på parkeringsplass   2003 Finsrud Asfalt AS
Drenering rundt fotballbane   2004 Skahjem
Nye renovasjonshus   2004 Schauble / Karlsen
Drenering nr 73 hageside rekke 4   2003 Bruserud
Pipehatter byttet på alle piper ca 2001 Tommy Asbjørnsen
Nye ventilasjonshatter rekke 1, 2 og 3. ca 2003 Tommy Asbjørnsen
Nye utgangsdør nr 83 ca 2003 Christoph Schauble
Beising rekke 1 og 3 ca 2004 Dugnad
Beising vinduer rekke 2 og 3   2003 Firma/Dugnad
Redduksjonsventiler vannledning til alle rekker.   2004 Sæther rør AS
Beising rekke 4 og 5   2005 Dugnad
Nytt vannrør til rekke 2 og 3   2006 Bruserud
Drenering halve hageside rekke 2   2007 Bruserud
Ny utgangsdør på nr 41 og 79   2008 Christoph Schauble 
Nytt hagegjerde på rekke 2   2009 Dugnad/Steinslett
Tilknytning av kabeltv/bredbånd til Canal Digital   2009 Canal Digital
Beising av rekke 2   2010 Dugnad
Beising av rekke 3   2011 Dugnad
Snefangere på garasjer   2011 TM Bygg AS
Beising av rekke 1   2012 Dugnad
Skjært åpning i papp under mønepanner rekke 4 og 5 for lufting.   2012 Christoph Schauble
Takrenner og snefangere på renovasjonshus.   2013 Dugnad
Nye vindskier på postkassestativ   2013 Dugnad
Nye utgangsdører på nr 47 og 57   2013 Christoph Schauble
Ny tv-internettavtale med Viken Fiber.   2015 Viken Fiber.
Beising av rekke 4 og 5.   2015 Dugnad
Beising av garasjer   2017-2019 Dugnad
Nye vinduer utenom de som ble byttet i 2000.   2017 Argon AS
Ny hengerparkering.   2019 Dugnad
Fornyelse av avtale med Viken    2020 Viken fiber
Nye utgangsdører nr. 43 og 45.   2020 Christoph Schauble