Hengerparkering
Alle hengere, campingvogner, etc. som står på hengerparkeringen ved enden av rekke 5 skal være forsikret i tilfelle brann eller lignende. Bjørnstadfeltet Borettslag er ikke ansvarlig for utstyr som er satt her. Det har også blitt satt opp lys på denne plassen.

Vinduer
Alle vinduer og terassedører fra 80-90 tallet skal nå bli byttet. Arbeidet med dette starter 19.06.2017 på rekke 5. Informasjon om når din andel skal bli tatt vil komme. Se vedlagt skriv angående dette.

Sommerfest
Årets sommerfest vil bli avholdt lørdag 1. Juli, se egen invitasjon. Hold av datoen.

Arbeidsoppgaver
Vi har noen arbeidsoppgaver som maling og vasking av garasjer, maling av postkassestativ og maling av vindskier på rekke 3. Vi trenger også noen til å klippe med kantklipper en gang i måneden (person over 16) ta kontakt med styret.

Blomsterkasser
Det ble plassert ut blomsterkasser på vårdugnaden. Plassering på disse er under utprøving. Ta kontakt med styret om du har noen meninger eller innvendinger angående plassering. Disse skal ikke flyttes på eget initiativ.  

Kjøring
Minner om at i husordensreglene står det «Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig. Derfor bør all unødig kjøring og parkering (utenom merkede plaser) unngås» Dette gjelder også for motorsykler og mopeder.


Ps: siden vi går inn i grillfestsesongen minner vi om at ved større festligheter skal det gies nabovarsel, gjerne i form av enkelt skriv i postkassene.

 

God sommer ☺
Mvh. styret Bjørnstadfeltet Borettslag