Nyttig

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige.


Hva gjør vi når vi har fått en skade i vårt boligselskap?

Har boligselskapet forsikring i Gjensidige? Da er det følgende rutine som gjelder.

Normal prosedyre er at beboer melder ifra til styreleder eller styremedlem som igjen melder dette inn til NBBO Byggtek. Dette meldes da til en av nedenfor stående.
Hvis beboer ikke får kontakt med noen i styret kan beboer ta direkte kontakt med NBBO Byggtek.

Hvis skaden skjer utenfor normal arbeidstid, helger, helligdager etc. og det trengs øyeblikkelig hjelp kan skaden meldes direkte til Gjensidige på 915 03100 (døgnåpen).

Får man ikke kontakt med Gjensidige raskt og det er stort behov for umiddelbare tiltak så kan en av forsikringsselskapets samarbeidspartnere benyttes.

Recover Nordic døgnvakt 815 55 299
SSG døgnvakt 03360
Polygon døgnvakt 05365
Reco Bygg og skadeteknikk døgnvakt 02498

Saksgang/fremdrift:

  • NBBO Byggtek får melding om skade og avtaler besiktelsestid med beboer.
  • NBBO Byggtek oppretter skaderapport og melder skaden til Gjensidige.
  • NBBO Byggtek skaffer nødvendige håndverkere for utbedring av skaden.
  • Når skaden er ferdig utbedret vil boligselskapet motta faktura for jobben. Boligselskapet betaler denne.
  • NBBO Byggtek sender erstatningskrav til Gjensidige.
  • Gjensidige utbetaler kravet til boligselskapet, fratrukket egenandel.
  • Egenandel betales utifra gjeldene vedtekter i borettslaget. Andelseier eller borettslagets vedlikeholdsplikt.