Nyttig

Helse, miljø og sikkerhet i Bjørnstadfeltet Borettslag.

Det er styrets ansvar at det finnes minimum ett brannslukkningsapperat og en røykvarsler i hver etasje i hver leilighet.  Dette er ett minimumskrav og vi oppfordrer alle til også å få montert brannslange som dekker alle rom og flere røykvarslere. Gjerne på hvert rom..

Det er beboers ansvar å holde disse vedlike. Vedlikehold og kontroller  brannslukningsapperat. Sjekk, bytt batteri i røykvarslere regelmessig. Borettslaget har montert en røykvarsler i hver leilighet (mai 2014) som er seriekoblet på hver rekke. Disse har ett batteri som holder i ca 4 år og vil bli byttet av styret når tiden kommer.

http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Redde-varsle-slokke/Roykvarsleren

Alle beboere bør gjøre seg kjent med og teste brannstigen på veranda. Pass på å måke snø foran verandadør så den lar seg åpne på vintern.

Biler skal parkere på parkeringsplass slik at det er fri vei for utrykningskjøretøy. Biler kan selvsagt parkere foran utgang for av og pålessing av varer og korte gjøremål når eier er tilstede.

Det er maks fartsgrense på 15 km/t i feltet. Det bør kjøres med varsomhet på alle veier i borettslaget. Sjekk bak bilen før du rygger. Våre barn kan leke fritt og dukke opp overalt.

Styret har ansvaret for jevnlig kontroll av lekeapperater på lekeplassen. Meld fra hvis du ser noe som ikke er bra.

Det oppfordres til å lagre gass og brannfarlige vesker  på sikkert sted. Sett gassflaske til grillen i bod eller garasje når den ikke brukes. Disse skal lagres stående p.g.a sikkerhetsventil. Små propanflasker som brukes til kokeapperat og lignende har som regel ikke sikkerhetsventil og bør aldri oppbevares inne i leilighet.

http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Brannkilder-i-hjemmet/Brannfarlige-vasker-og-gasser

Ta kontakt med styret eller rekkeansvarlig hvis du trenger hjelp eller råd angående brannsikkerhet.