Nyttig

Renovasjon

Borettslaget har kildesortering. Papir, plast, glass/metall,  våtorganisk og restavfall. Ellers finnes ytterligere sortering på gjenbruksstasjonen på lersbrygga. På Lersbrygga er det også avfallsmottak for annet / store mengder avfall, og for avfall etter f.eks. oppussing.

Det er viktig at vi sorterer riktig! i glass/metall er det KUN embalasje som skal dit, ikke speil, kopper og drikkeglass. hvis det blir sortert feil, nekter de å ta i mot.