Nyttig

Røykvarslere

Optisk røykvarsler NB580-868. Kjøpt inn og montert i hver leilighet i mai 2014. Merket med BRL og nr. Røykvarslerne er serikoblet trådløst sammen på hver rekke. 

Seriekoblingen har blitt koblet ut på rekke 1 etter en rekke falske alarmer hvor vi ikke finner årsak. Røykvarsleren virker da som en enkeltstående røykvarsler. Det er krav til minimum 2 røykvarslere og en i hver etasje. Dette er borettslagets ansvar mens vedlikehold er beboers ansvar. De fleste har flere en 2 varslere og noen har egne alarmsystem tilkoblet alarmsentral som f.eks Vericure.

Hvis noen ikke har minimumskrav så ta kontakt med styret så får du du ekstra røykvarsler og hjelp til montering hvis du trenger. Hvis seriekoblet røykvarsler har fått demontert batteri pga av falsk alarm ta kontakt med styret. Ikke la den ligge i en skuff. 

Den optiske røykvarsleren er utviklet for å oppdage røyk som kommer inn i alarmkammeret. Den oppdager ikke gass, varme eller flammer. Røykvarsleren er laget for å gi en tidlig advarsel om utviklende branner ved å sende ut alarmlyder. 

Røykvarsleren må ikke monteres nært kjøkken eller bad som kan føre til falske alarmer. Dersom insekter kommer inn i en av røykvarslerens sansingskammer kan de forårsake en falsk alarm. Dersom alarm går på en rekke vil kun den røykvarslerer som utløser alarm blinke rødt. Denne må da kontroleres og eventuelt byttes.

Når en røykvarsler NB580-868 oppdager røyk vil det høres en alarm fra alle seriekoblede enheter. Når batteriet til en røykvarsler er lavt vil enheten gå inn i lavt batterimodus. Det høres en kort pipealarmlyd hvert 30 sekund. Det vil høres to kontinuerlige pipelyder fra de andre  seriekoblede enheter hver 4. time. Batterilevetiden er oppgitt til å være ca 4år på denne typen røykvarsler. Vi bruker ett 9V litiumbatteri. (Ultralife U9VL-J, EVE CR9V-P) Neste batteribytte vil bli mai 2018 hvis teorien stemmer.

Programering av NB580-868: Trykk og hold nede Test/Hush knappen (i ca 2 sekunder) til det røde LED-lyset blinker langsomt (ca en gang hvert sekund) , slipp knappen. Gjør det samme på en annen enhet. Denne kodingsperioden varer i 60 sekunder. Begge LED-lysende vil lyse i noen sekunder med fast skinn. De blinker ikke. Det betyr att 2 NB580-868 er sammenkoblet og kodingen har lykkes.  Da kan flere enheter programeres på samme måte. Hvis ikke vil de to røykvarslerne automatisk avslutte kodingsmodus etter 60 sekunder. 

Røykvarsler NB580-868 er kjøpt inn av styret til hver leilighet og skal følge leiligheten ved salg. Test av røykvarsleren gjøres bare av styret eller rekkeansvarlig. Hvis noen skulle komme til å trykke på testknappen ved ett uhell må de andre på rekken straks varsles. Test av røykvarsler utføres med ett kort trykk på Test/Hush knappen.

Grunnet ny instalasjon eller røykvarslere som går inn i gal kodingsmodus kan det være nødvendig med en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Trykk og hold nede Test/hush knappen til det røde LED-lyset blinker langsomt (ca en gang hvert sekund) fortsett og hold nede knappen til Lyset blinker hurtig (ca 2 ganger hvert sekund) Slipp knappen og en kort pipelyd høres. Det betyre att enheten er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.

For seriekoblede røykvarslere: Når enhetene er i alarmmodus og oppdager røyk, vil kun den røde LED-indikatoren på røykvarsleren som oppdager røyk blinke, mens den røde LED-indikatoren på de andre røykvarslerne vil ikke blinke. Trykk på Test/Hush-knappen på røykvarsleren som oppdager røyk, alarm vil ikke høres på noen røykvarslere. Trykk på Test/Hush-knappen på noen av de andre røykvarslerne vil dette kun dempe alarmen på denne enheten.

Når det røde LED-lyset blinker en gang hvert 30. sekund indikerer det at røykvarsleren er i normal drift. Fullstendig bruksanvisning kan fås av styret hvis interesse. Den norske oversettingen er mangelfull og også feil noen steder så det anbefales å lese den svenske istedet.

Oppdatert 10.06.2021 HK