Nyttig

Søknad lagring av henger ol.

Leieavtale på Bjørnstadfeltet Borettslags 

 

 

hengerparkering nord på eiendom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utleier:

Bjørnstadfeltet Borettslag. Org nr: 850 137 072

 

Kontakt:

Styret Bbrl se:  www.bjørnstadfeltet.no

 

 

 

 

 

 

Leieperioden gjelder for ett år av gangen. 

 

Leien er gratis for andelseier i Bbrl.

 

 

Ny søknad sendes styret pr 01.10 hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

Leietaker:     

Navn:

.................................................................

 

Adresse:

.................................................................

 

Mobil:

.................................................................

 

E-post:

.................................................................

Hengerparkeringen er ment for reg.bil, bilhenger, 

campingvogn, bobil, båt på bilhenger. 

 

Gjenstand skal være registert og ha forsikring. 

Ved full plass vil en enhet pr. andel gjelde.

 

Type:....................................Reg.nr:...........................

Dato:...........................................................

 

Underskrift:...................................................................