Vedlikehold Bjørnstadfeltet Borettslag

 

 

Før 1997 var adresser: Bjørnstadfeltet 11, 12, osv. Rekke 2: 21, 22 osv. Rekke 5: 51, 52 osv. 

 

 

Hva gjort:

Når:

Firma:

 

 

 

Festekontrakt med Arne Kalmoe inngås 03.07

1961

Kalmoe/SPM

Bjørnstadfeltet Borettslag Stiftet 01.12

1961

 

Første generalforsamling 04.05

1962

 

Byggeregnskapet avsluttet 31.12

1963

 

Det blir gravd dreningsgrøfter i plen pga mye vann i hager og kjellere. 1965

 

Garasjer blir satt opp.

1965

 

Problemer med vann i kjellere rekke 1 og 2. Noen tiltak gjort.

1971

 

Tilknytning til kommunal kloakk. 

1974

 

Leke og fotballplass blir bygd med etableringstøtte.

1978

Østby/dugnad.

Nye tak på rekke 1, 2 og 3.

1984

Sevjejordet AS

Nye gjerder. Lav type uten delevegger.

1985

Dugnad

Alle vinduer og hagedører blir byttet.

1985

Gravdahl AS

Tak rekke 4 og 5 blir byttet.

1985

Gravdahl AS

Kjøp av traktor til brøyting. Gråtass med fres.

1985

Jensen/Karlsen

Byttet kledning på sørvegger.

1986

Dugnad.

Alle rekker malt. Hergårdshvit og herregårdshvit. Vinduer høstrød.

1986

Dugnad.

Nye piper fra himling rekke 3       

1986

Selmer/furuholmen

Kjøp av traktor til brøyting. Zetor mad bak/frontskjær og lesseapp.

1986

Jensen/Karlsen

Nytt eget parabolanlegg. 2 Paraboler med dekodere på endevegg r. 3.

1987

 

Vannrør fra kom til rekke 4 og 5 byttes.

1988

Skahjem

Nye rør i alle kloakkkommer etter mye problemer.

1990

Eilert Hansen

Opppdeling av felleskjellere rekke 1 og 2.

1991

Dugnad

Drenering på hageside av halve rekke 2 

1992

Skahjem

Alle utgangsdører blir byttet til Teakfinert Tun dører. Fullisolert.

1992

 

Ny nedgravd strømtilknytning. Ny tilknytningsavgift.

1992

Elreg

Ny kledning rekke 1, 2 og sørvegg rekke 3. Noen bord på 4-5.

1993

Monsrud

Nye hagegjerder på alle rekker

1994

Dugnad

Drenering og papp på mur,  hageside rekke 1

1994

Skahjem

Vannrør fra kom til rekke 1 byttes.

1995

Skahjem

Kjøp av festet tomt fra Helge Kalmoe. 360.000.-

1996

Kalmoe/Ellingsen

Nye boder på rekke 1, 2, 3 og endeleiligheter 4 og 5

1999

Glenne as

Nye tak rekke 4 og 5

1998

Glenne as

Beplantning skråninger

1998

 

Utbygging av midtleiligheter/kjeller rekke 4 og 5.

1998

Glenne as

Asfalt på gangveier

1998

Franzefoss

Ny kledning rekke 4 og 5

1998

Glenne as

Tilknytning av kabeltv til Telenor

1998

Telenor 

Mur under inngangsparti rekke 1 og 2.

1999

Glenne as

Ny gressklipper. Husqverna 13 Bio

2000

Hagia

Ny kledning rekke 3

2000

Glenne as

Nytt hagegjerde på rekke 3

2000

Dugnad

Ute lys og strømuttak til motorvarmer

2000

Elreg

Nye vinduer sørvegg rekke 3

2000

Glenne as

Utfylling parkeringsplass med stein fra hanekleiva.

1998

Statens VV

Nye balkonger på alle rekker

2000

Glenne as

Pipebeslag byttet på alle piper

2001

Tommy Asbjørnsen

Nye utgravd lekeplass

2002

Bruserud/Dugnad

Nye postkassestativ

2002

Hof Fengsel/dugnad

Nye takstiger alle rekker

2002

Våleveien produkter AS

Snøfangere rekke 1 og 2

2002

Sverre Foss AS

Asfalt på parkeringsplass

2003

Finsrud Asfalt AS

Nye renovasjonshus

2004

Schauble / Karlsen

Drenering nr 75-77 hageside rekke 4

2003

Bruserud

Beising vinduer rekke 2 og 3

2003

Firma/Dugnad

Nye ventilasjonshatter rekke 1, 2 og 3.

2003

Tommy Asbjørnsen

Nye utgangsdør nr 83

2003

Christoph Schauble

Drenering rundt fotballbane

2004

Skahjem

Beising rekke 1 og 3

2004

Dugnad

Redduksjonsventiler vannledning til alle rekker.

2004

Sæther rør AS

Beising rekke 4 og 5

2005

Dugnad

Nye garasjer. 27 + 1 Møterom.

2006

Grimstadgarasjen

Strøm til garasjer.

2006

Bjørn Revetal (Abicon)

Nytt vannrør til rekke 2 og 3

2006

Bruserud/Skahjem

Drenering halve hageside rekke 2

2007

Bruserud

Ny utgangsdør på nr 41 og 79

2008

Christoph Schauble AS

Nytt hagegjerde på rekke 2

2009

Dugnad/Steinslett

Tilknytning av kabeltv/bredbånd til Canal Digital

2009

Canal Digital

Maling av rekke 2. Jotun Optimal 12år.

2010

Dugnad

Maling av rekke 3

2011

Dugnad

Snefangere på garasjer

2011

TM Bygg AS

Maling av rekke 1. 

2012

Dugnad

Skjært åpning i papp under mønepanner rekke 4 og 5 for lufting.

2012

Christoph Schauble AS

Takrenner og snefangere på renovasjonshus.

2013

Dugnad

Nye vindskier på postkassestativ

2013

Dugnad

Nye utgangsdører på nr 47 og 57

2013

Christoph Schauble AS

Ny tv-internettavtale med Viken Fiber.

2015

Viken Fiber.

Beising av rekke 4 og 5.

2015

Dugnad

Beising av garasjer

2018

Dugnad

Ny utgangsdør nr 49.

2017

Argon AS

Nye vinduer utenom de som ble byttet i 2000.

2017

Argon AS

Ny hengerparkering.

2019

Dugnad

Fornyelse av avtale med Viken 

2020

Viken fiber

Nye utgangsdører nr. 43 og 45.

2020

Christoph Schauble AS