Om oss

Kort om oss

 Bjørnstadfeltet Borettslag er ett frittstående borettslag og  NBBO er tilknyttet som forretningsfører. Det er  ikke forkjøpsrett for medlemmer i boligbyggelag ved salg. Vedtektene er styrets viktigste arbeidsredskap og kan bare endres av generalforsamlingen som er borettslaget øverste myndighet.

BBL består av 26 leiligheter bygd i 1962 og  fordelt på 5 rekker. Hver leilighet har egen garasje med egen strøm. Borettslaget har en fellesgarasje og ett møterom.

Uteområdet består av en fotballløkke og en opparbeidet lekeplass. Ellers er det store plener og asfaltert parkeringplass. Det er kort vei til lysløyper og idrettsanlegg. Gangavstand til fine badeplasser om sommeren. Flere muligheter for båtplass.

Borettslaget ledes av ett styre på 5 personer som blir valgt på generalforsamlingen i april/mai hvert år. Styret organiserer vedlikehold og alt som må til for å skape gode boforhold. Styret har 4 varamedlemmer. Disse fungerer også som valgkomite. Øverste på listen er leder i valgkomiteen.

Fra 1997 til 2001 ble det gjennomført en større rehabilitering av Borettslaget. Det ble tilkjørt store mengder steinmasse fra E-18 utbyggingen til ny parkering. Det ble planlakt for strøm til garasjer og satt opp utelys og motorvarmeruttak.

Balkonger og boder til alle. Mur under inngansparti rekke 1 og 2. Ny front på rekke 3, nytt kjellerrom + rom i 1 etg på midtleiligheter rekke 4 og 5. Nytt tak på rekke 4 og 5. Nye trapper på rekke 1, 2, 4 og 5.

Asfalt på parkering kom i 2003, renovasjonshus 2004 og nye garasjer i 2006. Nye vinduer i 2017. I tilleg har det vært gjort mange utbedringer på vannledninger og drenering. Ny elektrisk tilknytning ca 1992. Festet tomt ble kjøpt i 1996 av Helge Kalmoe.

Vedlikehold er en kontinuerlig prosess. Rengjøring og maling av yttervegger, gjerder ol.  utføres stort sett av beboere selv på dugnad.  Videre er det jevnlig fagmessig kontroll av tak, kloakk, dreneringer ol. Justeringer av vinduer, dører etter behov.

 Se kart over Bjørndalen ved å klikke hær.