Valg

Valg 2013

 

Valgkomiteens forslag til generalforsamling onsdag 22. mai 2013.

Leder velges av generalforsamlingen. - Øvrige styremedlemmer konstituerer seg selv på første styremøte.

Verv perioden

2011-2012

2 årig periode

NAVN

GAMMELT STYRE

NY 

PERIODE

VALGKOMITEENS

FORSLAG

VEDTAK

LEDER

2014

Sven Erik Jacobsen

12-14

Ikke på valg

 

NESTL.

2013

Øyvind Sando

13-15

 

Øyvind Sando

KASS.

2014

Halvar Karlsen

12-14

Ikke på valg

 

SEKR.

2013

Rosa Kudeljik

13-15

 

Henning Sandum

ST.MDL./HMS

2014

Per Fossheim

12-14

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

Varamdl.

1 årig periode

 

 

 

 

  • varamedl.

2013

Per Marius Haslestad

13-14

 

 

  • varamedl.

2013

Unn Engen

13-14

 

 

  • varamedl.

2013

Unni Petersen

13-14

 

 

  • varamedl.

2013

Rosa Kudeljic

13-14

 

 

Rekkeansvarlig

1 årig periode

 

 

 

 

Rekke 1

 

Halvar Karlsen

13-14

 

 

Rekke 2

 

Ole Jacob Sivertsen

13-14

 

 

Rekke 3

 

Henning Sandum

13-14

 

 

Rekke 4

 

Per Marius Haslestad

13-14

 

 

Rekke 5

 

Øyvind Sando

13-14

 

 

Forslag til andre enn valgkomiteens kandidater kan fremmes som benkeforslag på generalforsamlinger. 

Alle andre forslag skal fremlegges styret før fastsatt frist på melding om dato for innlevering av saker.