Valg

Valg 2020

Det ble holdt 2 valg i 2020.

styret etter det første valget varte kun noen uker, og etter et ekstraordinær årsmøte, ble et nytt styre valgt.

Tittel rolle Navn Periode
Styreleder   Sverre Rakkenes 2020-2022
Styremedlem Nestleder Halvar Karlsen 2020-2021
Styremedlem Kasserer Baiba Päruma 2020-2022
Styremedlem Sekretær Erik Bogsveen 2020-2021
Styremedlem   Sebastian Bech 2020-2022
Varamedlem   Anne Gro Jakobsen 2020-2021
Varamedlem   Arild Simensen 2020-2021
Varamedlem   Rebecca Olstad 2020-2021
Varamedlem   Rosa Kudeljic 2020-2021